International Dairy Federation
Mezinárodní mlékařská federace

Fórum pro diskusi a zdroj odborných informací

  
————Založena v roce 1903 jako nezávislá mezinárodní organizace s vědeckým zaměřením. Politiku IDF určuje generální shromáždění členů, dále rada IDF a správní výbor. Jejich rozhodnutí realizuje generální ředitel, jehož sekretariát sídlí v Bruselu. Program práce IDF je pod dozorem programového koordinačního výboru, který dbá na to, aby program zohledňoval měnící se potřeby mlékařského sektoru.
————Spolehlivost a důvěryhodnost IDF je založena na husté síti expertů, kteří pracují ve stálých výborech a komisích a jsou tak páteří vědecké a technické práce IDF. Poskytují informace, služby a rady ve všech oblastech zájmu mlékařského sektoru.
————IDF zajišťuje komunikaci v rámci mlékařského sektoru mezi 45 členskými zeměmi (45 dnes, ale počet stále stoupá) a slouží jako spojovací článek mezi mlékárenským oborem a ostatními mezinárodními organizacemi (FAO, CODEX, ISO a mnoho dalších).
————Každá členská země má svůj národní komitét IDF, který reprezentuje mlékařský sektor a pokrývá široký okruh aktivity od prvovýroby mléka přes zpracování, technologie, trh, potravinářskou vědu, výživu a zdraví, legislativu až po analýzu a vzorkování.
————Členství v IDF může být
- plné
- asociované
- čestné
Asociovaní členové nemají hlasovací právo a na aktivitách IDF se podílejí pouze částečně. Čestní členové mají poradní hlas a jsou jmenováni na základě svých významných služeb pro IDF.
————Přednosti IDF
  1. Mapování potřeb mlékárenského sektoru.
  2. Využívání zkušeností a znalostí mlékařských odborníků z celého světa pro zvýšení prestiže mléka a mléčných výrobků.
  3. Nezávislost na zájmu jednotlivých zemí, zájmových skupin či jakýchkoli jiných mezinárodních uskupení.
————Strategie IDF
IDF se zaměřuje na prioritní oblasti zájmu tak, aby v nich zajistila maximum pro mlékárenský sektor a je vždy připravena zahrnout nová témata, která jsou aktuálně požadována.
Klíčovými oblastmi zájmu jsou: prvovýroba, rozvojové země, technologie, hygiena a zdravotní bezpečnost, potravinářské normy, management rizik, metody analýzy a vzorkování, výživa a zdraví, ekonomika, marketing a obchodní diplomacie.
————Díky svým mnohaletým zkušenostem je IDF schopná poskytovat informace formou
  1. Akcí pro odbornou veřejnost, na kterých je referováno o novinkách v mlékařském sektoru, a kde dochází k setkání expertů.
  2. Vydávání bulletinů, knih a norem, ve kterých jsou publikovány výsledky technických a vědeckých prací IDF.
————IDF se zaměřuje na to, aby byla prvním kontaktním bodem ve všech mlékařských záležitostech po celém světě a poskytovala důvěryhodné a kvalitní služby
————
ČESKÝ KOMITÉT IDF
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9 – Kyje
tel. +420 602 683 641
e-mail: cesky.komitet@fil-idf.cz